Godina 1916. Mjesto dešavanja – Cetinje. Vrijeme patrijarhata. Jedan oglas rješava bračne probleme.