Vlada Republike Srpske odobrila je 100.000 KM za nabavku kohlearnih implantata Univerzitetskoj bolnici – Kliničkom centru Banjaluka.

Implantati su predviđeni za ugradnju pacijentima – djeci do pet godina, po listi čekanja koju je sačinila Klinika za uho, grlo i nos Univerzitetske bolnice – Kliničkog centra Banjaluka, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Na sjednici je donesena i odluka o odobravanju 95.390 KM “Fabrici šećera”, Bijeljina na ime podsticajnih sredstava za intervencije na tržištu i vanredne potrebe i pomoći.

Potrebna je pomoć za pokretanje aktivnosti za revitalizaciju i preuzimanja daljeg finansiranja od novog strateškog partnera.

Prema specifikaciji koju je dostavila “Fabrika šećera” Bijeljina, neophodno joj je 95.390 KM, od kojih je 48.800 KM na ime pomoći radnicima, a ostatak za potrošni materijal i ostale troškove poslovanja.

Vlada Republike Srpske donijela je uredbu o načinu procjene, uslovima i načinu prodaje i davanja u zakup nekretnina i naplati potraživanja kojim upravlja Fond za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Republike Srpske.

Ovom uredbom uređuju se način procjene, uslovi i način prodaje, davanja u zakup nekretnina i naplata potraživanja kojima upravlja Fond, kao i troškovi postupka.

Prodaja i davanje u zakup nekretnina kojim upravlja Fond vrši se putem javnog poziva, na način koji obezbjeđuje najbolju zaštitu interesa Republike Srpske, a da se pri tom obezbijedi potpuna informisanost i dostupnost neophodnim podacima potencijalnih kupaca.

Izvor: nezavisne.com