Deformacija stopala, loše tjelesno držanje, karijes i stepena te sklonost alergijama najčešći su problemi budućih prvačića i učenika koje su pregledali timovi porodične medicine u sklopu redove sistematske kontrole.

Potvrdili su ovo u Domu zdravlja Banjaluka, te dodali da je ove godine pregledano 6.842 učenika trećih, petih, sedmih i devetih razreda osnovnih i trećih razreda srednjih škola, te 1.630 djece koja se upisuju u prvi razred osnovne škole.

Uočeno je da je procenat djece sa ovim problemima proteklih godina u opadanju, što je posljedica redovnih sistematskih pregleda kojima se blagovremeno mogu uočiti deformiteti i preduzeti odgovarajuće mjere.

“Sistematski pregledi obuhvataju praćenje rasta i razvoja, rano otkrivanje i liječenje bolesti i nepravilnosti u razvoju, te preduzimanje odgovarajućih mjera”, rekla je Dušica Stanković, portparol Doma zdravlja Banjaluka.

Dodala je da svako dijete pri upisu u školu ide na kompletan sistematski pregled, koji obuhvata fizikalni pregled po organskim sistemima i psiho-fizičku procjenu djeteta, pri čemu se po potrebi uključuju i psiholog i drugi konsultanti uz porodičnog doktora i stomatologa.

Naglasila je da su redovni školski sistematski pregledi veoma važni te da mogu znatno doprinijeti smanjenju određenih deformiteta jer nakon pregleda porodični ljekari uključuju konsultante: ortopede, stomatologe i druge.

“Ako se nepravilan razvoj stopala ne uvidi na vrijeme, to može dovesti do ozbiljnih poremećaja kičme kod djece, zbog čega je važna rana prevencija. Liječenje stopala kreće već od treće godine jer tada dijete ima velike šanse da za kratko vrijeme popravi nepravilnosti, dok je kod kičme taj proces nešto teži i dugotrajniji”, poručio je ortoped Rajko Dodik.

Vježbe kroz igru

Vježbe za stopala kod djece mogu se raditi i u kućnim uslovima ako se dijete na zanimljiv način zainteresuje za vježbanje.

“Djecu je teško natjerati da rade vježbe kod kuće. Zato je dobro da bosa hodaju po travi i neravnom terenu, ali nikako po betonu. Mišići stopala mogu se vježbati i kroz zanimljive igre“, kaže ortoped Rajko Dodik.

Izvor: nezavisne.com