Banke u Srpskoj koje su potpisale ugovor sa Fondom solidarnosti za obnovu RS o otkupu potraživanja definisale su uslove pod kojima će to činiti i već od danas počeće da otkupljuju ta potraživanja.

Banke će otkupljivati potraživanja od preduzeća koja prodaju robu građanima putem elektronske kartice “Obnova Srpske”. Bankari su potvrdili da je veliki broj firmi zainteresovan da proda potraživanja.

Izvršni direktor za tržišta Nove banke Igor Jovičić istakao je da će cijena usluge za otkup potraživanja, odnosno efektivna kamatna stopa u ovoj banci iznositi do 4,5 odsto.

S obzirom na to da je budući dužnik Fond solidarnosti, mislim da ovdje rizika apsolutno nema – naglasio je Jovičić.

Direktor MF banke Srećko Bogunović kaže da su i oni definisali uslove i da otkup može krenuti danas. Kazao je da će oni otkupljivati potraživanja preduzeća koja su njihovi klijenti uz naknadu od 4,8 odsto.

To je ukupan trošak koji će firme imati – rekao je on.

Portparol Privredne komore RS Vladimir Blagojević istakao je da je ovo jedna od mogućnosti koja je preduzećima ostavljena i da je njihova odluka da li će prihvatiti uslove banaka ili će sačekati da im Fond isplati novac. Ugovor sa Fondom kojim se uređuju međusobna prava i obaveze u pogledu otkupa potraživanja potpisale su Nova banka, MF banka, Banka Srpske, NLB Razvojna banka i Unikredit banka.

Izvor: glassrpske.com