Iako i u ova teška vremena građani i dalje podržavaju razne akcije pekara, kojima nastoje kupiti hljeb za ugroženo stanovništvo, pekari naglašavaju da su količine prikupljenog hljeba u opadanju.

Vlado Sukara, koordinator pekare “Vuk”, rekao je da ima ljudi koji i dalje ostavljaju hljeb za ugroženo stanovništvo, ali da se taj broj smanjio u odnosu na raniji period.

“Svakodnevno isporučujemo 15 do 20 veknih hljeba, bilo uplata za njega ili ne bilo”, rekao je Sukara.

Iz drugih banjalučkih pekara dobili smo slične odgovore: da i dalje postoji dobra volja građana koji žele da doniraju hljeb, ali da je zbog poplava i drugih problema broj sakupljenog hljeba sve manji. U pekari “Madona” istakli su da određenu količinu hljeba i dalje doniraju humanitarnim udruženjima, a da dio doniraju i kupci. I u ovoj pekari kažu da su količine doniranih vekni smanjene i da dnevno dobiju 15 vekni, a nekad i manje.

Izor: nezavisne.com