Građani od 1. septembra, ukoliko imaju pristup internetu, mogu sa bilo koje lokacije u RS javno ili anonimno prijaviti korupciju i druge nepravilnosti u javnom sektoru, a zatim i pratiti šta su sve nadležni uradili po toj prijavi.

Aplikacija “Prijavi korupciju” ili APK od ponedjeljka se nalazi na veb stranici Vlade RS i Ministarstva unutrašnjih poslova, a svi oni koji su se susreli s ovom pojavom kroz par jednostavnih koraka mogu dati povod da se reaguje. Kako je rečeno u MUP-u RS, ovaj softver urađen je u saradnji sa Ministarstvom pravde RS, a na osnovu Strategije za borbu protiv korupcije u RS za period 2013-2017. godine. Kao prednost u odnosu na dosadašnje vidove prijave korupcije, navode dvosmjernu komunikaciju, između onog ko je podnio prijavu i onog ko ju je zaprimio.

Radislav Jovičić, ministar Policije RS, kazao je da je ovo rješenje pokazatelj da je to ministarstvo čvrsto opredijeljeno za aktivnu borbu protiv korupcije, koja će predstavljati svojevrsni alat za građane koji će prijavljivati krivična djela, a koje je pozvao da sve nepravilnosti bez straha prijave.

“Građani će u svakom momentu da znaju za sadržaj svoje prijave, da li je i na koji način riješena, a ovo će i u velikoj mjeri pomoći i MUP-u. Policija nije jedina koja treba da se bori protiv zla zvanog korupcija, nego su to svi segmenti u društvu i sami građani”, kazao je Jovičić.

Prvi čovjek MUP-a kaže kako se u javnosti spekuliše da je Saobraćajna policija najkorumpiranija u RS, ali da i za te optužbe dolaze rješenja.

“Postavljaćemo mrežu fiksnih radarskih sistema za kontrolu brzine kretanja, čime će se, pored smanjenja brzine i smanjenja saobraćajnih nesreća, dobiti na borbi protiv korupcije, jer u tom slučaju nemate dodira između policajca i stranke”, kazao je Jovičić.

Gojko Vasić, direktor Policije RS, kaže kako Strategija za borbu protiv korupcije koja je napravljena na nivou RS zahtijeva što je moguće bolju i prisniju vezu sa građanima koji žele da prijave korupciju.

“Za nas je najbolnije istraživanje bilo ono za koruptivne djelatnosti naših pripadnika, koje smo imali u CJB Banjaluka, gdje se dio njih udaljio od policijskog posla i počeo se baviti kriminalnim aktivnostima. Jako je bitno da građani takve stvari prijave policiji kako bi ona to blagovremeno istražila, da ne dozvolimo da se takve grupe osamostale i finansijski ojačaju i postanu mafijaške skupine”, kazao je on.

Inače, svako ko prijavi korupciju dobija jednistveni kod, putem kojeg provjerava šta je po njegovoj prijavi urađeno, dok na drugoj strani MUP ima pregled i stanje svih prijava koje su smještene na server koji se nalazi u njihovim prostorijama. Takođe, građanima je ostavljen prostor da potkrijepe svoje tvrdnje tako što u prijavi mogu da podnesu fotografiju, dokument ili čak i svjedoke nekog koruptivnog djela.

Pojedini građani pozdravljaju izradu jednog ovakog rješenja, ali ga ipak prihvataju sa određenom dozom skepse i nesigurnosti.

“Slična stvar postoji i odranije, a nisam opazio da se nešto drastično promijenilo. Dovoljno je samo malo bolje pogledati i vidjeti da korupcije ima na svakom koraku. Sačekaćemo pa ćemo vidjeti šta će biti”, kazao nam je jedan Banjalučanin koji je želio da ostane anoniman.

Izvor: nezavisne.com