“Katkada, kad pomislim kakve sve silne posljedice proizlaze iz malih stvari – slučajnih riječi, dodira po ramenu, novčića ispuštenog na kiosku – sklon sam pomisliti da i nema malih stvari.”

-Bruce Fairchild Barton