Dijelovi željeznih konstrukcija mostova iz Vrbasa, koje je u majskim poplavama odnijela voda, u naseljima Karanovac i Česma još nisu izvađeni.

Predsjednik Savjeta MZ Karanovac Boško Vuksan rekao je da nadležno preduzeće još izvodi radove na obali rijeke. Predsjednik Savjeta MZ Česma Miladin Maličević istakao je da su ostaci mosta kod “Vitaminke” sa površine uklonjeni i da će se uskoro vaditi željezna konstrukcija.

Izvor: Glas Srpske