“Sebična sam ja i ne mogu preboleti srce njegovo
ni razumeti da on živi
a mene ne voli”

Desanka Maksimović