Možeš mijenjati sve na svijetu, samo ne druge ljude. To mogu jedino oni sami.

Phil Bosmans