Novčanu pomoć Centra za socijalni rad ostvaruje 658 porodica, rekla je koordinator za saradnju sa partnerima ovog centra Olivera Mastikosa.

Dodala je da mjesečna nadoknada, u zavisnosti od broja članova domaćinstva, iznosi od 121 KM do 245 KM.

“U odnosu na prošlu godinu imamo 86 korisnika više. Mjesečno u prijemnoj kancelariji primimo oko deset zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć. Od početka ove godine zaprimili smo 102 predmeta, a odbijeno je 12″, navela je ona i dodala da zahtjev bude odbijen samo ukoliko lice ne ispunjava zakonom propisane kriterijume.

Objasnila je da su korisnici prava na novčanu pomoć uglavnom lica starija od 50 godina kojima je ograničena radna sposobnost ili koji su radno nesposobni.

“Trenutno podršku Centra ima 106 porodica sa maloljetnom djecom gdje roditelj ostvaruje pravo na novčanu pomoć. U pitanju su roditelji kojima je ograničena radna sposobnost”, kazala je Mastikosa.

Navela je da Centar mjesečno za ovu vrstu pomoći izdvoji oko 87.000 KM.

Pored ove vrste novčane pomoći, u ovoj godini Centru je podneseno i 2.930 zahtjeva za jednokratnu pomoć koja je dodijeljena za 1.923 osobe.

“Jednokratna novčana pomoć uglavnom se koristi za pomoć u nabavci osnovnih životnih potrepština, hrane i ostalih namirnica, zatim za nabavku lijekova i troškova liječenja, te školovanja djece, plaćanja režija i nabavke ogreva”, navela je Mastikosa i dodala da se neka lica obraćaju više puta godišnje.

“Iznos pomoći za pojedinca povećan je u odnosu na raniji zakon sa 205 KM i sada je to maksimalno tromjesečni iznos novčane pomoći u iznosu od 368,10 KM i više ukoliko se radi o porodici sa pet i više članova”, rekla je Mastikosa.

Dodala je da Centar za isplatu jednokratne novčane pomoći prosječno mjesečno izdvoji 35.000 KM.

Predsjednik Udruženja porodica sa četvoro i više djece “Četiri plus” Jovan Radovanović je rekao da su određen broj višečlanih porodica stalni korisnici pomoći Centra.

“Iako dobiju jednokratnu novčanu pomoć, koja iznosi oko 200 KM, ona se isplaćuje u ratama od 50 KM ili 100 KM na godišnjem nivou, a to je malo”, naveo je Radovanović i dodao da je glavni problem višečlanih porodica visok stepen nezaposlenosti.

Izvor: Glas Srpske