U toku je postavljanje tabli sa nazivima ulica u naseljima Kočićev Vijenac, Lauš, Srpske Toplice, Zalužani i Drakulić.

U 45 ulica, od kojih pojedine imaju ogranke, biće postavljeno 65 novih tabli kao zamjena za stare, dotrajale i oštećenje table. Ukupna vrijednost ovih radova je 10.000 KM, tj. oko 153 KM za jednu tablu sa natpisom ulice.

Izvor: kontaktradio.com