Postoje različiti načini da marame, šalove, ešarpe vežete oko vrata. Mi vam u ovom prilogu donosimo nekoliko primjera, veoma interesantnih i modernih, a iznad svega, jednostavnih. S obzirom da živimo ubrzanim tempom, prije izlaska iz doma, kada odlazite na posao ili žurite da obavite svakodnevne lične obaveze, veoma brzo možete da maramu svežete oko vrata, a da izgleda da ste je dugo vezivali i namještali.