DRIP je neformalna grupa građanki i građana koja okuplja osobe zainteresovane za pitanje reproduktivnog zdravlja i prava žena u Banjoj Luci. Prvi zvaničan projekat ove grupe održaće se u četvrtak, 25. decembra projekcijom filma “Sloboda porodu” (Freedom for Birth).

Grupa Djeca, roditelji i porodilje (DRIP), osnovana početkom decembra mjeseca, nastala je jer njeni članovi smatraju da su reproduktivna prava žena u Banjoj Luci ugrožena, da građanke o njima nisu dovoljne informisane, te da je ta prava teško ostvariti:

– O pitanjima koja nas interesuju već duže vrijeme se uveliko raspravlja na društvenim mrežama i blogovima. To nas je ujedinilo u želji da diskusiju s vremena na vrijeme prenesemo u javni prostor. Do sada smo svi uglavnom djelovali izolovano jedni od drugih, svako iz neke svoje perspektive i u polju svog djelovanja, pa smo shvatili da bi bilo najbolje da se udružimo i povežemo te perspektive – saopštili su nam iz DRIP zajednice. 

Nastanku ove inicijative pogodovala je i činjenica da se institucije uglavnom ne izjašnjavaju o trenutno lošem stanju reproduktivnih prava i zdravlja žena. Takođe, Banjaluka je jedna velika urbana sredina koja zaslužuje da se nađe na mapi sa Sarajevom, Zagrebom, Beogradom i drugim većim gradovima kada je riječ o društvenim inicijativama, iznad svega zato što postoji izuzetno velika potreba za tim.

 

– Možemo reći da naše nezadovoljstvo postojećim stanjem jeste dio opšteg nezadovoljstva u našoj lokalnoj zajednici, proisteklo kako iz ličnih iskustava, tako i iz pokušaja da se objektivno i kritički sagleda trenutno stanje. Evo, da ovlaš dotaknemo konkretne probleme – kada je, recimo, riječ o samom procesu porođaja, zaista je neudobna činjenica da je u Banjoj Luci porođaj grupni događaj jer se više žena porađa u istoj prostoriji, a to bi trebalo da bude momenat u kojem žena ima privatnost, ili momenat koji bi dijelila s ljudima koje ona želi pored sebe (bez naknade). Svjesni smo veličine problema, veličine populacije koja doživljava nepravdu i zato želimo pokrenuti raspravu o tome kako bi se više aktera uključilo.

Drip predstavlja medicinski postupak koji se koristi za indukciju, odnosno ubrzanje poroda koji spada u grupu rizičnih, ali se u UB Klinički centar Banja Luka rutinski koristi čak i kod trudnoća koje su sasvim uredne. Naziv grupe, dakle, predstavlja simbol kontrole institucije nad ženama u Banjoj Luci kada je riječ o ostvarivanju njihovih reproduktivnih prava.

– Tema koja nas okupira jeste izuzetno široka, i mi ne gajimo iluzije da ćemo potpuno promijeniti svijet oko sebe – ali odlučili smo da negdje počnemo – iskreni su članovi grupe Djeca, roditelji i porodilje.

U četvrtak, 25 decembra, u Domu omladine sa početkom u 18 časova održaće se projekcija filma “Sloboda porodu” (Freedom for Birth), pod sponzorstvom Bubsi Beba. Nakon toga, uslijediće tribina o reproduktivnim pravima žena u Banjaluci, s početkom u 19 časova. Za sve zainteresovane, ulaz je slobodan.

O dokumentarcu:
U šezdesetminutnom dokumentarcu vodeći svjetski stručnjaci zajedno s međunarodnim advokatima za ljudska prava pozivaju na kampanju koja zahtijeva radikalne promjene u ophođenju prema porodiljama. Hermine Hayes-Klein, američka advokatica i organizatorka nedavno održane konferencije o porodu („Human Rights in Childbirth“) ističe: “Način na koji se odvija porod u velikom broju zemalja je izuzetno problematičan. Milioni trudnica podvrgnuti su nepotrebnim farmaceutskim i hirurškim intervencijama za koje i doktori priznaju da se čine iz finansijskih razloga ili zbog ličnog komoditeta. Žene širom svijeta počinju shvatati da porod ne mora i ne smije biti takav. Omalovažavanje i zlostavljanje nisu neizbježna cijena sigurnosti.”

Neke od tema o kojima će se diskutovati tiču se stanja u Banjoj Luci kada je riječ o pravima porodilja ‒ da li imaju pravo da izaberu način i mjesto porođaja, da li imaju kontrolu nad medicinskim postupcima koji se izvode prilikom porođaja, da li su zadovoljavajući uslovi u Klinici za ginekologiju i akušerstvo UB Klinički centar u Banjoj Luci, kao i na koji način se trenutno stanje može unaprijediti kako bi stepen ostvarivanja prava porodilja bio veći…?!

Na tribini povodom projekcije filma biće gosti, među kojima će se naći i dule.

Svi koji imaju prijedloge i sugestije u vezi sa problemima, a uključuju polje interesovanja DRIP grupe, mogu članove zajednice Djeca, roditelji i porodilje   da kontaktiraju putem mejla djecaroditelji@gmail.com ili FB stranice DRIP.