Žene treba oslovljavati po imenu, bez titula “gospođa” ili “gospođica”, odlučeno u Briselu. Izdato i odgovarajuće pisano uputstvo o korišćenju rodno neutralnog rečnika.

Evropska unija je odlučila da žene treba oslovljavati imenom, zbog stava da su titule “gospođica” ili “gospođa” – seksističke.

U Briselu je izdato i odgovarajuće pisano uputstvo o korišćenju rodno neutralnog rječnika, koje je obavezujuće za sve evropske političare.

Žene se više ne smiju oslovljavati sa “gospođo” i “gospođice”, već samo direktno – imenom, piše Dejli mejl.

Feministkinje su već ranije upozoravale da titule “sinjora”, “sinjorina”, “frau”, “frojlajn”, “mis”, “misis”, “madam”, “madmoazel” i slične predstavljaju uplitanje u privatni život žene, jer se zadire u njihov ljubavni život.

List dodaje da je titula “frojlajn” zvanično ukinuta, a njemačkim službenim aktima još 1972. godine.

Izvor: mojkontakt.com