Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH donijela je odluku da uvaži prijedlog Regulatorne agencije za komunikacije /RAK/ prema kojem visina RTV takse ostaje 7,5 KM.

RTRS je stava da je u ovom trenutku važnije obezbijediti nastavak ugovora sa telekom operaterima u BiH za naplatu RTV takse koji ističe 26. aprila, što je preduslov za nastavak nesmetanog procesa.

Komisija je dobila mišljenje Poslovodnog odbora BHRT-a, ali ne i Upravnog odbora Javnog RTV sistema BiH o ovom pitanju, a predstavnici Federalne televizije i BHRT-a, takođe su saglasni da visina RTV takse ostane ista, ali da se treba više posvetiti načinu ubiranja RTV takse, što predstavlja veliki problem.

Član komisije Staša Košarac istakao je da je nedopustivo što Upravni odbor Javnog RTV sistema BiH nije dostavio finansijsku analizu efekata naplate RTV takse na rad javnih servisa.

Predstavnik Ministarstva transporta i komunikacija BiH Mehmed Halilović najavio je da će se uskoro u proceduri naći prijedlog da se za šest mjeseci produži rok naplate RTV takse na dosadašnji način, prenosi RTRS.

Izvor: nezavisne.com

  •