U Vijećnici Kulturnog centra Banski dvor, 07. aprila, u 20.00 časova biće održan koncert studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

PROGRAM

Jovana Branković, II godina
F.Šopen: Etida Ges-dur op. 10 br. 5
Dijana Pezer I godina
J.S.Bah: Preludijum i fuga B-dur 1. sv
F.Šopen: Etida f-mol op. 10.br. 10
Slaviša Đurić I godina
D.Skarlati: Sonata f-mol
F.List: Koncertna etida – Leđerica
Ivona Kesić, IV godina
J.Brams: Intermeco op. 118. br.2
J.S.Bah: Koncert d-mol 1. stav
Tina Dabić, IV godina
J.S.Bah:  Koral f-mol
V.A.Mocart: Koncert d-mol KV 466 1. stav
Zorica Novaković, III  godina
F.Šopen: Etifa op. 25 As-dur
S.Prokofijev: Sonata br. 1