Obilježavanjem parking mjesta i postavljanjem automata za plaćanje stavljena je tačka na besplatno parkiranje u ulici Petra Kočića.

Ulica koja je dugo bila oslobođena plaćanja parkinga od danas to više nije, a oni koji odluče da izignorišu parking-automat rizikuju “kandžu” na točku i dodatne troškove.

Inače, u Banjaluci se nalazi oko 2670 parking mjesta raspoređenih na više od 40 parking lokacije podjeljenih na I i II zonu. Cijena parkinga za jedan sat u I zoni iznosi jednu KM, a cjelodnevna pet KM, dok je cijena parkinga za jedan sat u zoni II pola marke, a cjelodnevna tri KM.

Parkiranje se, na većini parkinga, ne naplaćuje radnim danima od 21.00 do 07.00 časova subotom poslije 16.00 časova kao ni državnim praznicima i nedjeljom, dok se na nekim parkinzima parking naplaćuje i nedjeljom od 07.00 do 16.00 časova.

Izvor: istinito.com