Odjeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja provelo je danas, 16. aprila, mjere regulisanja stacionarnog i pješačkog saobraćaja u Ulici bana Lazarevića, odnosno pored zgrade Uprave za indirektno oporezivanje.

Provedenim mjerama, na dijelu površine promijenjena je namjena, tako da je omogućeno uzdužno parkiranje vozila, a dio površine je ostao slobodan za kretanje pješaka.

Inače, na pomenutoj lokaciji površina namjenjena za kretanje pješaka u potpunosti je bila uzurpirana od strane nesavjesnih vozača, koji su tu nepropisno parkirali vozila, te su pješaci, pa čak i majke koje guraju kolica ili se kreću s djecom, bili prinuđeni da koriste kolovoz za kretanje, što je dovodilo do direktnog ugrožavanja bezbjednosti učesnika u saobraćaju.