Savez gluvih i nagluvih Republike Srpske organizuje seminar znakovnog jezika (početni nivo) u periodu od 20. do 24. aprila. Nastava će se odvijati radnim danima u više odvojenih grupa u različitimi vremenskim terminima, u prostorijama Specijalne biblioteke za slijepa lica RS.

Cilj ovog seminara je da se osposobi što veći broj osoba za komunikaciju sa gluvim i nagluvim licima za regiju Banjaluke, pa i šire.

Pohađanje škole je besplatno, a prijaviti se možete do 19. aprila na e-mail adresu sgrs@blic.net .