Odjeljenje za društvene djelatnosti Gradske uprave Banjaluka raspisalo je danas javni poziv za prijavu projekata omladinskih organizacija, organizacija za mlade koji će biti sufinansirani iz budžeta grada u ovoj godini.

Javni poziv otvoren je do 22. juna, a sredstva mogu da iznose maksimalno do 5.000 KM po projektu.

Pravo učešća na pozivu imaju sve organizacije registrovane u skladu sa Zakonom o omladinskom organizovanju, odnosno koje su upisane u Omladinski registar grada Banjaluka, a djeluju i imaju sjedište na području Banjaluke.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u dva primjerka /štampana i elektronska verzija/ u zatvorenoj koverti, lično, tokom radnih dana od 8.00 do 15.00 časova, u kancelariju broj 14, ili preporučenom poštom na adresu: grad Banjaluka, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, Trg srpskih vladara 1, Banjaluka.

Izvor: Srna