Osma stručna konferencija šumarstva i drvoprerade pod nazivom „Ljudi, drvo, namještaj 2015“, biće održana u petak, 12. juna, u konferencijskoj sali Gradske razvojne agencije (prostor poslovne zone u Ramićima), sa početkom u 10.00 časova – najavljeno je iz Gradske razvojne agencije.

Stručna konferencija će okupiti predstavnike malih, srednjih i velikih preduzeća, agencija, ministarstava, komore i organizacija iz oblasti drvne industrije i šumarstva, zatim profesore, inženjere i stručne ljude, kao i one koji se na bilo koji način bave preradom drveta, šumarstvom, ekologijom, enterijerima i industrijom namještaja,  iz RS i BiH kao i šire regije Balkana.

Organizator konferencije „Ljudi, drvo, namještaj 2015“ je Udruženje šumarstva i prerade drveta „Interfob“ Banja Luka.