Tradicionalna zabava, karakteristična za zapadne zemlje, proslavila se 31 oktobra 2015. na banjalučkim ulicama, a potom i u nekoliko gradskih kafića.

„Halloween“ ili Noć vještica je tradicija paganskog porijekla, odnosno slavljenje „gospodara smrti“, karakteristična uglavnom za zapadne zemlje.

Foto: Ognjen Crnobrnja