U okviru investicionog održavanja asfaltnih saobraćajnica na području grada, danas, 16. novembra, počeli su radovi u Kozarskoj ulici. Riječ je o radovima na dijelu ove ulice – od raskrsnice sa Ulicom Miće Radakovića do raskrsnice sa Ulicom Bolanog Dojčina, u dužini od 700 metara.

Navedeni radovi će obuhvatiti izradu novog habajućeg sloja na saobraćajnici sa pripremnim radovima, zamjenu oštećenih poklopaca šahtova i slivnih rešetki, uz skidanje starog habajućeg sloja.

radovi na putu-3

Ugovorena  vrijednost radova iznosi 456.230 KM, a izvodi ih preduzeće „Kozaraputevi“ iz Banje Luke. Rok za završetak svih radova je 120 dana.Inače, programom zajedničke komunalne potrošnje za 2015. godinu, planirani su radovi investicionog održavanja i u ulicama: Milana Tepića, Branka Radičevića, Kralja Alfonsa XIII i Vase Glušca.