Udruženje za pomoć licima sa autizmom “Djeca svjetlosti” iz Banjaluke dobijanjem statusa udruženja od javnog interesa izašlo je iz okvira lokalne zajednice i pružiće podršku autistima i u drugim gradovima Republike Srpske, izjavila je Srni predsjednik Udruženja Mirjana Kojić.

Ona je naglasila da dobijanje statusa udruženja od javnog interesa predstavlja i priznanje za dosadašnji rad koji je bio usmjeren na pružanje pomoći i zbrinjavanje populacije sa autizmom podsticanjem normalnog razvoja, unapređenjem sposobnosti učenja, smanjenjem rigidnosti i stereotipa, izražavanjem emocija, poboljšanjem socijalnih vještina i eliminisanjem maladaptivnog ponašanja.

Važno je to što će se više govoriti o autizmu, a time će i podrška porodicama koje imaju člana autistu biti veća“, istakla je Kojićeva.

Sredstva koja će Udruženje imati na raspolaganju biće veća od dosadašnjih 2.100 KM na mjesečnom nivou koje je dobijalo od grada Banjaluka, a biće utrošena za slanje stručnih saradnika i drugog osoblja iz banjalučkog Dnevnog centra u ostale gradove Srpske, gdje bi trebalo otvoriti dnevne centre za lica sa autizmom.

Kontaktirali su nas iz Bijeljine, gdje je dnevni centar u fazi otvaranja. To će biti drugi centar u Republici Srpskoj. Naši kadrovi bi edukovali one iz drugih centara, pomagali im i davali savjete“, objasnila je Kojićeva.

Ona je navela da Dnevni centar u Banjaluci ima tridesetak djece i pet odraslih korisnika, sa kojima rade stručni saradnici i dvadesetak volontera. Kojićeva ističe da je trenutni prostor postao mali, s obzirom na broj korisnika.

Za pet godina imaćemo još desetak punoljetnih, a za 10 godina 30 odraslih autista u Banjaluci. To znači da će biti potrebno više dnevnih centara. Dakle, ovakve ustanove će morati biti otvarane i u drugim gradovima“, navela je Kojićeva.

Ona je rekla da je prvobitni plan bio da Dnevni centar u Banjaluci prima korisnike sa područja grada, ali da, ipak, ima i onih koji dolaze iz susjednih opština.

Kojićeva ističe da korisnici u Centru rade sve ono što kod kuće ne žele, što je veliki uspjeh, s obzirom na to da su autisti veoma oprezni i teško prihvataju nešto novo.

Jedan od problema sa kojima se suočavaju u Dnevnom centru jeste prevoz korisnika, ali Kojićeva napominje da imaju obećanje ministra uprave i lokalne samouprave Srpske Lejle Rešić i gradske uprave da će zajedno raditi na prevazilaženju ovog problema.

Govoreći o projektima, Kojićeva je napomenula da je projekata, kao i donatora, nažalost, sve manje, ali da ne mogu biti nezadovoljni. Ona naglašava da zapsleni u Centru svoj rad shvataju ozbiljno i trude se da izvrše zacrtane ciljeve.

Krajnji cilj je objekat zaštićenog stanovanja, ali to je nešto što izlazi iz okvira Udruženja. Riječ je o objektu u kojem će odrasli korisnici boraviti 24 časa jer mnogi roditelji umiru, a o autistima se neko mora brinuti“, rekla je Kojićeva.

Ona je najavila da će naredna godina biti posvećena tom projektu, te očekuje od nadležnih da obezbijede sredstva za objekat, dok će Udruženje pružiti podršku i obučen kadar.

U inostranstvu je to odavno počelo“, kaže Kojićeva.

Izvor: srna