Za izgradnju javne rasvjete, koju će u ovoj godini dobiti dijelovi naselja Lauš, Rakovačke bare, Zalužani, Ada, Vrbanja, Lazarevo i Petrićevac, predviđeno je 50.000 KM, dok će za njenu rekonstrukciju biti izdvojeno 40.000 KM.

Novu rasvjete tokom ove godine trebalo bi, između ostalog, da dobiju mještani u ograncima ulica Vida Nježića, Ljevčanske, Blagoja Parovića, Bulevara Milutina Milanovića, Kosovske i Karađorđeve, te Martinovac od broja 76 do 82, ulica Joakima Vujića kazali su u Odjeljenju za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja.

Pojasnili su da rekonstrukcija ulične rasvjete podrazumijeva polaganje podzemnih i nadzemnih kablova, popravku i izgradnju betonskih temelja, montažu stubova i ugradnju mjernih ormara.

Ti radovi u ovoj godini biće izvedeni u dijelu ulice Vojvode Stepe Stepanovića (od Cara Lazara do Bulevara Desanke Maksimović), te u ulici Đure Đakovića pojašnjavaju u odjeljenju.

Stanovnici Karađorđeve i Kosovske ulice su zadovoljni što će dobiti rasvjetu.

U nekim dijelovima ulice već ima rasvjeta i drago mi je što će i naš dio biti osvijetljen rekla je mještanka Kosovske ulice, koja se predstavila kao Jelena.

Javna rasvjeta u prošloj godini izgrađena je u Lovćenskoj ulici, Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, a osvijetljena su i dječija igrališta u ulicama Gavrila Principa i Tarasa Ševčenka.

Za ove radove izdvojeno je oko 30.000 KM rekli su u odjeljenju.

Dodali su da je rekonstrukcija obavljena u ulicama Rastka Petrovića, Marka Cara i Braće Podgornik kod Autobuske stanice, za šta je obezbijeđeno 32.560 KM.

U širem dijelu grada se u najvećoj mjeri primjenjuje nadzemno rješenje javne rasvjete, s armirano-betonskim stubovima te odgovarajućim lirama i svjetiljkama. Trenutno se na području grada nalazi oko 16.000 svjetiljki i oko 370 mjernih ormara. U Gradskoj upravi kažu da razmišljaju o zamjeni postojeće rasvjete LED rasvjetom, kojom se ostvaruju znatne uštede.

U toku je snimanje katastra postojeće rasvjete, poslije čega će se tražiti model za zamjenu postojeće rasvjete LED rasvjetom kažu u odjeljenju.

Rekonstrukcija

Sanacija i dogradnja rasvjete podrazumijeva zamjenu dotrajalih stubova i svjetiljki, mjernih ormara, dogradnju manjeg broja rasvjetnih mjesta na postojeću rasvjetu. Programom zajedničke komunalne potrošnje za ovu godinu, za utrošak električne energije, redovno i investiciono održavanje javne rasvjete planirano je 1,84 miliona KM rekli su u Odjeljenju za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja.

Izvor: glassrpske