Studenti Fakulteta političkih nauka u Banjaluci, studijski program Socijalni rad prvi put obilježavaju Međunarodni dan socijalnog rada. Aktivnosti će biti realizovane 17. i 18. marta 2016. na ovom fakultetu. 

Obilježavanje Međunarodnog dana socijalnog rada ima za cilj upoznavanje studenata, stručnih radnika i drugih sa trenutnim tedencijama profesije, obrazovanjem i budućih socijalnih radnika, kao i poboljšavanje medijske slike o struci. 

Pored studenata i profesora Fakulteta političkih nauka, Međunarodni dan socijalnog rada upotpuniće predstavnici akademske zajednice, resornog ministarstva, predstavnici civilnog sektora, predstavnici drugih aktera u sistemu socijalne zaštite, predstavnici udruženja zaposlenih u socijalnim djelatnostima, socijalni radnici u zdravstvu i obrazovanju, predstavnici medija, kao i studenti Univerziteta u Banjaluci.