Šta će umjetnicima donijeti predloženi zakon o pozorišnoj djelatnosti, koji je u skupštinskoj proceduri. RS ima samo dva pozorišta , a ogroman broj glumaca.

Na daskama koje život znače uskoro bi moglo mnogo lagodnije da se živi, a sadašnji i budući glumci da sa znatno manje tjeskobe žive od profesije koju su izabrali.

Tako bi bar trebalo da bude kada parlamentarci usvoje novi zakon o pozorišnoj djelatnosti Republike Srpske koji je u skupštinskoj proceduri.

Prijedlog je prihvaćen u junu, a donio bi niz izmjena koje se odnose na slobodu dramskih umjetnika, radni staž, mogućnosti lokalnih zajednica i svih zainteresovanih da pokreću inicijativu za otvaranje novih pozorišta…

– Dosadašnji zakon nije bio primjenjiv jer smo većinu odredaba i zaključaka “prepisali” iz srpskih i hrvatskih zakona o pozorištu. To je zakon koji nije omogućavao razvoj privatnog pozorištva, zakon koji je bio prilično rigidan kada su u pitanju radni odnos i angažovanje glumaca izvan matičnog pozorišta – objašnjava, za “Novosti”, Nenad Novaković, direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Novaković naglašava da je posebno problematičan, između ostalog, bio ugovor dramskog umjetnika, ali i mali broj profesionalnih pozorišta.

– Mi u Republici Srpskoj imamo samo dva profesionalna pozorišta, što je nedovoljno za ogroman broj glumaca koje imamo, a staž su mogli da stiču samo u ove dvije kuće. Takođe, kritično je i to što su glumci bivali zapošljavani na po dvije godine, što im je ulivalo dodatnu nesigurnost. Otvaranjem novih pozorišta od strane države, lokalnih zajednica i pravnih lica koja bi zakonom bila uređena tako da mogu dati glumcu radni staž mimo ove dvije kuće, mnogima bi laknulo – dodao je Novaković.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević rekao je da je novi zakon o pozorišnoj djelatnosti zajednički i osnovni zaključak sa svih održanih javnih rasprava na kojima je, kako je rekao, posebno pozdravljeno nastojanje da se novim zakonom omogući decentralizacija pozorišne djelatnosti.

– Tokom javne rasprave date su i neke veoma korisne i konstruktivne primjedbe koje su usvojene i ugrađene u tekst Prijedloga zakona o pozorišnoj djelatnosti, čineći ga značajno kvalitetnijim. Tek nekolicina neosnovanih primjedaba i sugestija nije usvojena – rekao je ministar Malešević.

ČULI RIJEČ STRUKE

Vlada Republike Srpske je na sjednici održanoj 23. juna usvojila Prijedlog zakona o pozorišnoj djelatnosti koji je potom upućen u dalju skupštinsku proceduru. Tome je prethodila javna rasprava vođena u Banjaluci, Bijeljini i Trebinju, s obzirom na to da se njime uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije.

Izvor: novosti.rs