Ekonomsko osnaživanje žena na selu treba da bude primarna mjera u poboljšanju njihovog društvenog položaja jer one predstavljaju ključni resurs za održanje i unapređenje razvoja sela, ističu u DŽender centru Vlade Republike Srpske.

U DŽender centru, u čijoj organizaciji će u subotu, 15. oktobra, biti obilježen Međunarodni dan žena na selu, napominju da se nepovoljan položaj žena na selu ogleda u ignorisanju njihove uloge, te marginalizovanju njihovog doprinosa lokalnom razvoju zajednice i onemogućavanju da učestvuju u odlučivanju.

“Iako su žene na selu višestruko opterećene brojnim i teškim poslovima iz domena ekonomije, brige i proizvodnje dobara i usluga u seoskim domaćinstvima kao neplaćeni članovi, te predstavljaju ključni resurs za održanje ruralne ekonomije, mnogo žena na selu nije evidentirano na tržištu rada i nisu obuhvaćene programima zapošljavanja“, rečeno je Srni u DŽender centru.

Osim toga, žene na selu su višestruko osiromašene u odnosu na muškarce, jer rade na imanjima svojih očeva, braće i muževa, a često se i odriču nasljedstva u korist svojih muških srodnika.

“Na selu postoji veoma izražena potreba za većim brojem mjera koje simultano osnažuju žene i mogu se definisati kao mjere za ekonomsko osnaživanje žena, mjere za suzbijanje nasilja protiv žena i mjere za jačanje njihovog učešća u odlučivanju”, istakli su u DŽender centru.

Prema mišljenju predstavnika ovog centra, posebnu pažnju u okviru ekonomskog osnaživanja žena treba posvetititi mladim i obrazovanim ženama na selu, kao i ženama iz manjih gradova koje žele da se uključe u proizvodnju ili agrobiznis u okolnim naseljima.

Akcioni plan za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj, kojim je DŽender centar koordinisao od 2011. do 2015. godine, proizveo je čitav niz efekata, uključujući i podizanje nivoa znanja, svijesti i očekivanja seoskih žena.

“Povećan je broj podsticaja za finansiranje poslovnih aktivnosti žena na selu. Podržano je stvaranje mreža žena na selu i njihovih udruženja, te je prisutan veći interes i podrška donatora za projekte usmjerene na poboljšanje položaja žena na selu”, naveli su u DŽender centru.

Kada je riječ o društvenim promjenama do kojih treba doći kako bi se poboljšao položaj žena na selu, u DŽender centru napominju da je prisutan sve jači trend preseljenja iz gradova u sela, koji pospješuje brisanje predrasuda.

“Što se prije stanovnicima seoskih područja i stanovništvu koje se bavi poljoprivredom pristupi bez stereotipnih očekivanja, to će se prije postići dobri rezultati u pozitivnoj transformaciji”, rekli su u DŽender centru.

U DŽender centru ističu da su ravnopravnost polova i uloga žena važni za razvoj seoskih sredina i poljoprivrede, obezbjeđivanje sigurnosti hrane, uravnotežen razvoj stanovništva i ekonomski razvoj Srpske u cjelini, te da profesija “farmera”, odnosno poljoprivrednika, podrazumijeva sve više obrazovanja i sve veći napor osavremenjivanja znanja.

“Utoliko prije, neophodno je da se u zalaganje za rodnu ravnopravnost na selu upiše novo razumijevanje sela, profesije, ali samog ruralnog razvoja“, navode iz DŽender centra.

Izvor: Srna