Jedinstvena modna revija pod nazivom “Prepoznaj ženu u meni” biće održana 29. novembra u Muzeju savremene umjetnosti RS, sa početkom u 19.00 časova. Ova revija je zaslužila posebnu pažnju javnosti i nosi predznak jedinstvenosti jer fokus stavlja na 25 žena koje će nositi modne kreacije, a među njima su žene sa invaliditetom i žene bez invaliditeta, prepoznate po svom doprinosu zajednici. U okviru revije će biti prikazane modne fotografije žena sa invaliditetom na temu stila dvadesetih godina prošlog vijeka.

Planirano je da ovom događaju prisustvuje veliki broj gostiju, predstavnika institucija i ustanova koji će na ovaj način podržati akciju kojom se želi usmjeriti pažnja i uticati na promjenu stavova javnosti o ženama sa invaliditetom. Ciljevi ovog događaja su da se ukaže na položaj žena sa invaliditetom kao višestruko marginalizovane  društvene grupe i utiče na promjenu načina percepcije žena sa invaliditetom kao neženstvenih i slabih, da se poveća senzibilitet društva na različitosti, te da se ukaže na potrebu obezbjeđivanja adekvatnih usluga u zajednici kako bi se svim ljudima omogućilo da iskoriste sve svoje potencijale.

Organizator revije je Udruženje žena sa invaliditetom “Nika” u saradnji sa Muzejom savremene umjetnosti RS.