Ako se pitate koliko će vaše dijete biti visoko, evo jednostavne formule pomoću koje možete izračunati visinu vašeg djeteta.

Svako ko ima djecu, sigurno ima mjesto gdje prati rast mališana. Često na štoku ili na zidu,  ispisuju se crtice koje označavaju visinu i bilježi datum.

Ako hoćete da saznate koliko će vaše dijete porasti, možete da izračunate pomoću ove formule, piše Bright Side.

Formula se zasniva na visini roditelja:

Ako želite da izračunate visinu dječaka, formula glasi: (visina majke + visina oca) / 2 + 6,5 cm = visina sina

Za izračunavanje visine djevojčice, formula glasi: (visina majke + visina oca) / 2 – 6,5 cm = visina ćerke

Znači, za predviđanje visine dječaka, sabiraju se visine oba roditelja, dijele se sa 2, pa se dodaje 6,5 cm. Za djevojčice se takođe sabiraju visine roditelja, dijele se na dva, a potom se oduzima 6,5 cm.

Ovu jednostavnu formulu, koristi većina pedijatara, za procjenu  rasta  djeteta. To nije egzaktan proračun, pa možete očekivati marginu greške od oko 5 cm.

Izvor: mojpedijatar