Neko je rekao da oni koji mogu podučavati podučavaju, a oni koji ne mogu podučavati predaju. Šta vi mislite o tome?

Stil učenja je preferirani način razmišljanja, obrade i razumijevanja informacija u kome je osoba najuspješnija. Ako osoba koja podučava poznaje stilove učenja svojih učenika, onda ima veću mogućnost da im pomogne i olakša proces učenja.

Ova radionica namijenjena je učiteljima, nastavnicima, razrednicima i svima onima koji se bave podučavanjem djece i mladih. Na radionici će učesnici imati priliku da se upoznaju sa tri najučestalija stila učenja, koja se povezuju sa dominantnim ulaznim kanalima prijema informacija. Učesnici će imati priliku da odrede svoj stil učenja , prvo će testirati sebe, a dobijeni materijal će im koristiti u daljem radu sa djecom.

Radionica će se održati 10. februara u prostorijama Cambridge Centra u Banjoj Luci od 15 do 18 časova.

Radionicu organizuje Centar za razvoj karijere i podršku u  obrazovanju.

Cijena radionice za zaposlene je 35 KM, a za nezaposlene 25 KM uz potvrdu o nezaposlenosti sa biroa.

Prijaviti se možete putem fb stranice, na mail cambridge.czrk@gmail.com ili na broj telefona 051 221 730.