Fond penzijskog i invalidskog osiguranja /PIO/ Republike Srpske pozvao je danas poslodavce da prijave zaposlene radi korištenja sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika i ostvarivanje prava na starosnu penziju do kraja ove godine.

U saopštenju Fonda se podsjeća da je riječ o socijalnom zbrinjavanju radnika na osnovu rješenja Vlade Republike Srpske iz februara o odobravanju uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje odobrava Vlada Srpske za osiguranike u bivšim državnim preduzećima, akcionarskim duštvima u većinskom vlasništvu Republike i zemljoradničkim zadrugama, odnosno osiguranike ukoliko nema uplatilaca doprinosa, koji sa stažom osiguranja za koji će biti uplaćen doprinos ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na penziju do 31. decembra.

Prijave po javnom pozivu za socijalno zbrinjavanje podnose se u poslovnicama Fonda PIO u opštini prema sjedištu poslodavca.

Prijavljivanje radnika Fondu PIO potrebno je radi usaglašavanja iznosa sredstava između Fonda PIO i Komisije za socijalno zbrinjavanje radnika.

Iz Fonda je najavljeno da će javni poziv biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i na internet stranici Fonda PIO Republike Srpske.

Izvor: Srna