Avio-saobraćaj na banjalučkom aerodromu je tokom 2016. smanjen za skoro trećinu, odnosno za 707 polijetanja i slijetanja, navedeno je u podacima Direkcije za civilnu vazdušnu plovidbu BiH.

Istovremeno, prema podacima Ministarstva saobraćaja i veza RS, troškovi ovog preduzeća u 2016. godini iznosili su 2,75 miliona maraka. Uz to, prema podacima iz Plana poslovanja Aerodroma za period 2017 – 2019. godina, za tekuću godinu planirano je kod Investiciono-razvojne banke RS zaduženje od ukupno 6,5 miliona maraka, od čega 1,6 miliona za izgradnju objekata, te oko 4,45 miliona za nabavku opreme.

Pritom, prema navedenom planu, predviđeno je povećanje putničkog saobraćaja sa 20.000 na oko 22.000 putnika u 2017, odnosno na 25.000 u 2018. godini. Prema podacima Direkcije, na banjalučkom aerodromu su tokom 2016. opslužena 21.694 putnika.

Vlada RS je prošle godine dala subvenciju od 1,9 miliona maraka, a prema budžetu za 2017. godinu, isti iznos predviđen je i za ovu godinu.

Takođe, iz podataka Ministarstva saobraćaja i veza RS, vidi se da su na aerodromu trenutno zaposlena 54 radnika. Treba napomenuti da grad Banjaluka angažuje dodatnih 26 radnika koji rade na poslovima vatrogasaca.

Iz dokumentacije Aerodroma Banjaluka vidljivo je da je na plate u prošloj godini potrošeno 877.000 maraka, uz to još 180.000 na topli obrok, te 24.000 maraka za prevoz radnika.

Inače, podaci BHDCA pokazuju da je u BiH prošle godine na četiri međunarodna aerodroma prevezeno 1.225.676 putnika, od čega 838.966 na sarajevskom aerodromu, te 311.398 na tuzlanskom aerodromu. Ostatak otpada na Banjaluku i Mostar.

“Uporedni pregled prevezenih putnika tokom 2015. i 2016. godine pokazuje porast broja prevezenih putnika za 95.634 ili 8,46 odsto u ukupnom zbiru tokom 2016. godine. Pad broja putnika je zabilježen na aerodromima u Mostaru i Banjaluci, dok je na aerodromima u Sarajevu i Tuzli zabilježeno povećanje broja putnika u odnosu na 2015. godinu”, navode u BHDCA.

Miroslav Janjić, direktor Aerodroma Banjaluka, objašnjava da je do pada broja putnika u najvećem dijelu došlo zbog obustave operacija “BH Airlinesa”, na šta, kako je istakao, Aerodrom nije mogao da utiče.

 Što se tiče planova koji su navedeni u razvojnim dokumentima, Janjić pojašnjava da su nevedeni planovi izrađeni sa skromnim rastom koji ne isključuje mogućnost da broj prevezenih putnika bude veći.

“Upravo zato smo planirali veoma ambiciozan investicioni program koji daje pretpostavke da očekujemo pozitivan rast. Mnogo puta sam rekao da ovo što sada imamo ne zadovoljava niti sa stanovišta obima saobraćaja niti sa stanovišta opreme koju imamo“, kaže Janjić.

Rekao je da je njegov imperativ dovođenje novih avio-operatera nakon okončanja započetog investicionog ciklusa.

“Konkretnih rezultata po principu ‘počinjemo da letimo sa još jednom ili još tri avio-kompanije za tri, pet ili sedam mjeseci’ sada nemam i, nažalost, ja vam u ovom trenutku to ne mogu reći. Ono što mogu reći jeste da imamo ozbiljne kontakte sa nekoliko avio-kompanija s kojima pokušavamo vidjeti šta možemo uraditi da ih dovedemo”, dodao je Janjić.

BROJEVI

  • 2,7 miliona KM ukupni troškovi
  • 1,9 miliona KM subvencije Vlade RS
  • 6,5 miliona KM zaduženje za 2017.
  • 877.000 KM troškovi na primanja 54 radnika
  • 21.694 putnika u 2016.
  • 22.000 putnika plan za 2017.
  • 25.000 putnika plan za 2018.
Izvor: NN