Fondacija “Udružene žene” organizuje javnu tribinu na temu “Diskriminacija žena na osnovu roda – pola u imovinsko-pravnim odnosima” 25. maja u 11 časova u prostorijama mjesne zajednice Drakulić.

– Sve žene koje imaju problema u ovoj oblasti ili čisto žele da se informišu su dobrodošle. Predavanja organizujemo u sklopu promocije prava žena koju sprovodimo ove godine – rekli su u fondaciji.