Drugi broj časopisa za kulturu, umjetnost i društvena pitanja jednostavnog naziva “Sutra”, u izdanju Književne zajednice “Vaso Pelagić”, upravo je ugledao svjetlo dana.

Iako je riječ o tek drugom broju, ovaj časopis je na neki način dio istorije Banjaluke. “Sutra” je zapravo nasljednik istoimenog prethodnika iz 1970. godine, koji je, doduše, pošto mu je izdavač bio “Glas”, u svom nazivu imao i naziv izdavača. “Glas Sutra”, međutim, već u prvoj godini izlaženja zabranjen je nakon tri uspješna broja. Na koricama četvrtog bila je nacrtana karta Jugoslavije sa linijama i tačkicama, koja je protumačena kao aluzija na cijepanje države. U to vrijeme grupa mladih ljudi, književnika i novinara, koja je pokrenula ovaj list, mogla je da bude srećna jer se u sporu sa vlastima sve završilo na tome da list prestane izlaziti. Danas, skoro pola vijeka poslije, list je počeo izlaziti ispočetka. I tada i danas, onaj koji kao glavni i odgovorni urednik stoji iza časopisa “Sutra” jeste Ranko Preradović Deda.

“Ovo naše novo ‘Sutra’, koje može, a i ne mora da nosi predznak – glas – čini se, nema ko zabraniti, niti nam išta može na putu stajati da nekako ostavimo poneko zrnce istine o ovovremenosti koja je, mora se priznati, i te kako složena i mračna u ovoj našoj otadžbini (iliti domovini) Bosni i Hercegovini, za koju se bore stranci više nego mi, ovdje živeći i pateći. Sve je to, naravno,  više smiješno negoli ozbiljno, ali avaj, odakle smijeh kroz suze. Nema ga niti može biti”, zapisao je urednik lista. Poredeći prilike u kojima je izlazilo onovremeno zabranjeno i ovovremeno “Sutra”, za ovo drugo Preradović tvrdi da izlazi u vremenu kojem se ni ime naslutiti ne može.

U novonastalim društvenim okolnostima niko više ne vodi računa ni o čemu nego samo o sopstvenoj zagledanosti u ‘sutra’”, kaže Preradović, koji je kroz lični primjer okupio oko sebe grupu entuzijasta, te u novom “Sutra” donio pregršt prikaza knjiga, priča, poezije, izvještaja, intervjua, osvrta i analiza.

(NN)