Žene u Srpskoj koje imaju ugovor na određeno vrijeme, u slučaju da zatrudne, u većini slučajeva ostaju bez posla.

Diskriminacija žena u RS počinje od samog traženja posla, kada ih pojedini poslodavci pitaju da li planiraju da rađaju djecu i kada na osnovu toga donose odluku o zapošljavanju.

U slučaju da u roku dok im traje ugovor na određeno vrijeme zatrudne – poslodavci im jednostavno ne produže ugovor. Time nisu prekršili zakon, a trudnica završava na ulici.

– Godinu i po dana sam radila na određeno vrijeme u jednoj agenciji u Banjaluci. Još mi je trebalo pola godine da steknem pravo na stalni posao. U međuvremenu sam zatrudnila. Kada je poslodavac saznao, pozvao me i rekao mi da mu je stvarno žao, ali da me ne može zadržati na poslu – kaže Banjalučanka V.F, koja je u sedmom mjesecu trudnoće izložena dodatnom stresu.

U ovakvim slučajevima žene ne žele da prijave poslodavca, jer se nadaju da će nakon nekog vremena opet imati otvorena vrata u istoj firmi – svjesne da neće biti lako naći posao.

U Savezu sindikata RS kažu da ovaj slučaj nije usamljen. Lane im se obratilo 16 trudnica, koje su u visokoj trudnoći dobile otkaze.

– Radnička prava trudnica su ugrožena, a upravo preko ugovora na određeno, koji se može potpisivati do dvije godine, poslodavci ne snose posljedice – ističe Goran Stanković, pravnik u Savezu sindikata.

Dešavalo se da trudnice dobiju otkaz i kada imaju ugovor na neodređeno.

– U takvim slučajevima poslodavci ih tjeraju da potpišu sporazumni prekid, optuže ih da su učinile težu povredu radne obaveze i slično – navodi Stanković.

On ističe da se buduće majke rijetko odluče da tjeraju pravdu.

– Prije svega zato što se nadaju da će eventualno opet morati da zakucaju na vrata tog poslodavca, a drugo – zato što ako tuže poslodavca i dobiju spor pa se vrate na posao, oni će tražiti prvu priliku da ih opet otpuste – ističe Stanković.

Po Zakonu o radu poslodavac ne može odbiti da primi u radni odnos ženu zbog toga što je trudna, niti joj može otkazati ugovor o radu zbog trudnoće ili zbog toga što žena koristi porodiljsko odsustvo.

U prvih pet mjeseci ove godine smo u redovnim kontrolama po osnovu ugovora o radu kontrolisali poštovanje radnih prava za 70 trudnica ili porodilja – kaže Čedo Risović, glavni inspektor rada, ne precizirajući kakvi su rezultati kontrole ni šta su preduzeli.

Poslodavci, s druge strane, imaju svoje muke. Kažu da je država previše socijalnih obaveza prebacila na njih.

– Država nam refundira neto, a ne bruto iznos za plate porodilja. Takođe, sve više žena, pored porodiljskog odsustva, uzimaju trudničko bolovanje radi čuvanja trudnoće, pa su odsutne skoro dvije godine – kaže Saša Trivić, potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca.

Dodaje da refundacije plata za vrijeme porodiljskog odsustva, koje plaća Fond za dječiju zaštitu, redovno uplaćuju, ali im kasne uplate od Fonda zdravstvenog osigranja za trudnička bolovanja.

Kazne za otkaz trudnici do 20.000 KM

U inspekciji rada tvrde da se u proteklih nekoliko godina značajno smanjio broj žalbi porodilja i trudnica.

– To je najvjerovatnije iz razloga jer su se radnice bolje informisale o pravima koja imaju – smatra Čedo Risović, glavni republički inspektor rada.

Zakon o radu predviđa kaznu od 5.000 KM do 20.000 KM ako poslodavac ne omogući zaposlenoj ženi da koristi prava u vezi sa trudnoćom, porođajem i materinstvom.

Ostali smo uskraćeni za informaciju da li je i koliko poslodavaca u RS kažnjeno zbog toga.

(blic)