Osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja /FZO/ Republike Srpske za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu mogu da na osnovu odgovarajućeg ino-obrasca, ukoliko im zatreba hitna medicinska pomoć, koriste zdravstvenu zaštitu o trošku FZO u zemljama sa kojima BiH ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju.

Sporazumi su potpisani sa Srbijom, Crnom Gorom, Hrvatskom, Makedonijom, Slovenijom, Mađarskom, Turskom, Holandijom, Austrijom, Njemačkom, Italijom, Belgijom i Luksemburgom.

Sporazumi su potpisani i sa Velikom Britanijom, Češkom i Slovačkom, ali za ove zemlje FZO ne izdaje ino-obrasce, jer je međunarodnim sporazumima drugačije regulisano, ali je važno da osiguranici, ako im zatreba medicinska pomoć, kod sebe imaju pasoš BiH.

Osigurano lice prije odlaska na put treba da se javi porodičnom ljekaru, koji izdaje uvjerenje o zdravstvenom stanju osiguranika, odnosno o njegovoj sposobnosti za put, koji domovi zdravlja naplaćuju u skladu sa cjenovnicima.

Na osnovu uvjerenja, osiguraniku se u nadležnoj poslovnici FZO izdaje ino-obrazac, koji Fond ne naplaćuje i sa kojim osiguranik treba da se javi zdravstvenom osiguranju zemlje u koju putuje, gdje će dobiti odgovarajuću potvrdu, koju će koristiti u slučaju da mu zatreba neodložna zdravstvena zaštita.

Ino-obrazac u ovim slučajevima se može izdati za ukupno 60 dana u toku godine, saopšteno je iz FZO Srpske.

Ino-obrazac nije alternativa putnom osiguranju, koje pokriva više rizika u odnosu na ovaj obrazac, te ne pokriva troškove ciljanog, planiranog odlaska u inostranstvo radi liječenja.

Osiguranici, koji u inostranstvo putuju službeno ili iz drugih razloga, detaljnije o proceduri i tome šta je potrebno za izdavanje odgovarajućeg obrasca, informacije mogu pronaći u Pravilniku o korišćenju zdravstvene zaštite izvan Srspke ili u poslovnicama Fonda.

Ukoliko se osiguranik zadesi u nekoj od zemalja sa kojima BiH ima sporazum o socijalnom osiguranju i zatreba mu hitna medicinska pomoć, a nije izvadio ino- obrazac, zdravstvena ustanova koja je zbrinula osiguranika obavezna je da obavijesti zdravstveno osiguranje te zemlje o prijemu osiguranika Fonda Srpske na liječenje.

Nakon toga, zdravstveno osiguranje zemlje u kojoj je osiguranik zbrinut kontaktira FZO sa zahtjevom za naknadno izdavanje obrasca o kojem razmatraju stručne službe Fonda i o odluci odmah obavještavaju nadležno zdravstveno osiguranje zemlje u kojoj osiguranik privremeno boravi. Ukoliko se zahtjev odobri, troškove će snositi Fond.

Ukoliko se osiguranicima i pored posjedovanja ino-obrasca naplati hitna zdravstvena usluga u zemlji, koja sa BiH ima potpisan sporazum, po povratku osiguranik može da podnese zahtjev za refundaciju troškova u FZO.

Prošle godine ukupno je izdato 41.360 potvrda, a uglavnom se najviše potvrda izda za vrijeme ljetovanja.

(Srna)