Plavi telefon u saradnji sa sportskim udruženjem „Capoeira Banjaluka“ će od 18.7. na adresi Novaka Pivaševića 13a (baraka na Veselom brijegu, Banjaluka) realizovati kombinovane radionice kapuere i nenasilne komunikacije za djecu i mlade do 18 godina.

Radionice će se održavati svakog utorka i petka od 9 do 11h. Broj učesnika je ograničen, a prednost imaju zainteresovana djeca i mladi koji žive u naselju Veseli brijeg.

Zainteresovani se mogu prijaviti na e-mail info@novageneracija.org. Održavanje radionica je omogućeno zahvaljujući Child Protection Hub for South-East Europe i Terre des hommes koji su omogućili realizaciju projekta Udruženja „Nova generacija“ pod nazivom „Let´s ginga together“.

Radionice su osmišljene da budu edukativne, aktivne i polaznicima atraktivne da bi mogli na što bolji način iskoristiti ljetni raspust i naučiti nove vještine. Tokom ovih radionica djeca i mladi će imati priliku saznati kako se zaštititi – pružićemo im sve potrebne informacije o nasilju i diskriminaciji, takođe će saznati dosta i o razvojnim problemima, prijateljstvu i o sebi samima, a imaće i mogućnost da nauče kako se odbraniti.

Kapuera je brazilska borilačka vještina sa elementima akrobatike koja se trenira uz muziku. Ona je poznata po svojoj miroljubivosti, ali ako je nužno može da se koristi i u samoodbrani. Takođe, vježbanjem kapuere osoba može poboljšati samopoštovanje, spretnost i domišljatost i rad sa svakim mišićem u tijelu. Kapuera ima svoje instrumente i muziku tako da je dobra za opuštanje i učenje novih stvari.

Plavi telefon je besplatna, anonimna, savjetodavna linija za djecu i mlade. Linija je prvenstveno namijenjena djeci koja osjećaju da ih neko iz njihove okoline na bilo koji način zlostavlja ili zanemaruje i za one koji znaju ili su vidjeli da je neko dijete zlostavljano i zanemareno. Pored problema nasilja, linija je otvorena za sve probleme koje djeca imaju, a o kojima nemaju sa kim da razgovaraju i od koga da zatraže podršku i pomoć.

Plavi telefon je dostupan na broj 080 05 03 05 svakog radnog dana od 9 do 17h. Linija je besplatna za pozive iz cijele Bosne i Hercegovine bez obzira na mrežu iz koje osoba poziva zahvaljujući kompaniji M:tel. Pored toga, rad linije je podržan od stane Mediaboarda, Metromedie, Ježurka, ali i ostalih pojedinaca koji su prepoznali važnost postojanja ovakve linije.