Prilagođavanje gradiva struci, učenje na daljinu i određeni broj zaposlenih profesora neki su od uslova koje će fakulteti u BiH morati da ispune da bi njihovi studijski programi bili akreditovani.

Kriterijumi za akreditaciju studijskih programa prvog i drugog ciklusa studija, koje je utvrdila Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, objavljeni su u “Službenom listu BiH”. Predstavnici visokoškolskih ustanova, koje su već neko vrijeme akreditovane, kažu da će na ovaj način biti uveden rad, red i disciplina na pojedinim studijskim programima.

Jedan od uslova za reakreditaciju visokoškolskih ustanova, koja se vrši svakih pet godina, biće da ima određeni broj akreditovanih studijskih programa. Prema riječima direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH Miroslava Bobreka, detaljnije će se ulaziti u strukturu studijskog programa, a posebno sadržaj koji uče studenti.

– Biće posvećena pažnja i predavanjima, odnosno tome kako se gradivo izučava. U nekim slučajevima postoje i strukovni standardi za pojedine studijske programe kao što je informatika. Akreditacijom studijskih programa, koja je obavezna za sve, bili oni na javnom ili privatnom fakultetu, nepotrebno gradivo biće zamijenjeno savremenim, koje će donositi novo znanje. Što se tiče studijskih programa u RS, prvo će biti akreditovani oni sa dugom tradicijom, dobrim rezultatima i resursima. Dobri primjeri su studijski programi na Elektrotehničkom, Ekonomskom i Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Dobru tradiciju imaju i neki odsjeci na Filozofskom fakultetu – kazao je Bobrek.

Dodao je da bi komisija za ocjenjivanje trebalo da bude sastavljena od stručnjaka iz iste obrazovne oblasti.

– Postupak akreditacije odvijaće se u skladu sa planovima i mogućnostima visokoškolskih ustanova i agencija. Planirano je da već u narednoj akademskoj godini počne akreditacija studijskih programa. Plan je da u roku od dvije ili tri godine svi studijski programi budu akreditovani – kazao je Bobrek.

Prorektor za nastavu Univerziteta Istočno Sarajevo Ranko Božičković kaže da već imaju nekoliko studijskih programa koji su akreditovani.

Akreditacija nije ništa drugo nego sistem kvaliteta, koji tačno definiše ko će se kako na fakultetu ponašati i izvoditi određene procese. Osim toga, određuje se i struktura ispita, tačnije šta student treba da polaže kako bi dobio konačnu ocjenu i tako dalje – kazao je Božičković, dodajući da su samo akreditovane ustanove i studijski programi priznati u svijetu.

Akreditovane ustanove u RS

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Univerzitet u Banjaluci

Univerzitet za poslovne studije Banjaluka

Visoka škola “Banjaluka koledž” Banjaluka

Nezavisni univerzitet Banjaluka

Komunikološki koledž “Kapa Fi” Banjaluka

Univerzitet “Sinergija” Bijeljina

Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac

Panevropski univerzitet “Apeiron” Banjaluka

Visoka škola “Primus” Gradiška

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej” Banjaluka

(Glas)