Studentski parlament Univerziteta u Banjaluci organizuje desetu, jubilarnu međunarodnu studentsku naučnostručnu konferenciju “Studenti u susret nauci (StES)”, koja će biti održana od 27. do 30. novembra u ovom gradu.

Konferencija će pružiti priliku studentima širom svijeta da predstave nova naučnostručna dostignuća iz svih oblasti s ciljem sagledavanja mogućnosti primjene u praksi te određivanja pravaca daljeg istraživanja.

– Ovaj naučnostručni skup je prilika da se unaprijedi naučnoistraživački rad, promoviše naučni duh akademske zajednice, razmjenjuju mišljenja i sklapaju prijateljstva – istakli su u Studentskom parlamentu.

Tematske oblasti radova koje studenti mogu prijaviti su prirodne nauke, inženjerstvo i tehnologija, medicinske nauke, biotehničke-poljoprivredne nauke te društvene i humanističke nauke. Rok za podnošenje prijava je do 10. septembra na adresi paper.stes@unibl.org.

(Glas)