Udruženje građana “Nova generacija” pokrenulo je socijalno preduzeće “NG FIRMA” sa ciljem razvoja socijalnog preduzetništva, a u sklopu preduzeća će uskoro na adresi Prvog krajiškog korpusa 90 početi s radom prodavnica pod nazivom “Solidariti I”.

Jadranko Janković, direktor “Nove generacije”, kazao je da su prijatelji i saradnici iz Finske  “Emmaus Aland” pomogli radu organizacije sa ciljem razvoja socijalnog preduzetništva.

“Pomoć se sastoji od robe pomoću koje ćemo pokrenuti sekend hend prodavnicu. Profit ostvaren od aktivnosti socijalnog preduzetništva biće usmjeren na razvoj postojećih, kao i novih programa socijalne zaštite”, kaže Janković.

(Nezavisne novine)