„Zeleni krovovi“ postaju sve popularniji. Saznajte više o ovom trendu pa možda i vi pokrenete inicijativu da se na vrhu vaše zgrade napravi prelijepi vrt.

Na žalost, sve više ljudi u svijetu se „betonizuje“, zatvaramo se u betonske blokove, a naša djeca gotovo da zaboravljaju šta je to drvo, travka, cvijet.

U ekološki osveštenim gradovima situacija je malo drugačija. Oni su odlučili da „obuku“ beton u ogrtač od cvijeća. Organizacija „Zeleni krovovi za zdravi grad“ („Green Roofs for Healthy City“) ima za cilj da podiže osvještenost ekonomskih, socijalnih i ekoloških dobrobiti zelenih krovova i vertikalnih vrtova.

Pošto je „betonizacija“ uzela maha, ljudi su se prepali da će u gradovima, kao u nekim filmovima naučne fantastike, gotovo nestati vazduha. Zato je, pretvaranje krovova zgrada u prelijepe zelene vrtove postalo pravi građevinski hit. U ovome prednjači Britanija, gdje na zgradama, ali i kućama, raste trava, cvijeće, voće, povrće, drveće. Neki su stanari išli tako daleko da su čak postavili košnice sa pčelama da bi povećali oprašivanje zelenih površina.

Ovaj trend ima svojih mana, ali one su zaista neznatne u odnosu na prednosti koje nudi. Ukoliko na vašoj zgradi bude izgrađen vrt ovakve vrste, tokom ljetnih dana će vam biti lakše, jer zeleni krov smanjuje temperaturu betona, koji može da se zagrije i do 70°C. Može je smanjiti za čak 40°C. Zato je zgrada ljeti hladnija, ali i zimi malo toplija.

Zeleni krovovi stvaraju svoju mikroklimu: apsorbuju zagađenje vazduha i padavine; smanjuju opterećenje na kanalizacioni sistem tokom kiša i otapanja snega. Dobri su, jer smanjuju i nivo buke za oko 50 dB. Ukoliko ih naprave stručnjaci i ukoliko budu pravilno održavani, zeleni krovovi mogu, čak produžiti vijek trajanja krovnog sistema. U zajednicama etažnih vlasnika potrebna je samo bolja organizacija, da se uvede obaveza održavanja krova, kao što je i plaćanje ćišćenja ili održavanja zgrade.

Potrebno je istaći da ova vrsta ozelenjavanja čeka i sve zemlje koje pristupe Evropskoj uniji. Prema EU zakonskim odredbama, vlasnici zgrada će na krovovima morati da postave vrt zbog zbrinjavanja kišnice i vlage.

Za sada je ovo skupa investicija i čini se nerealnom, ali vrijeme će pokazati koliko je korisna i nadamo se da će zaživjeti i kod nas.

(Lpm)