Gotovo 10 godina traje pravna bitka Radmile Janković-Praštalo, magistra farmacije iz Banjaluke, sa pravosudnim institucijama u Republici Srpskoj oko toga da li je kao šefica u apoteci bila odgovorna za izdavanje lijeka koji je, prema mišljenju tužilaštva, doveo da smrti pacijentkinje Đuje T. u martu 2008.

Ono što je najinteresantnije jeste da optužena u vrijeme spornog izdavanja lijeka nije ni bila prisutna u apoteci, ali je Okružno tužilaštvo Banjaluka odlučilo da optuži upravo Janković-Praštalo, smatrajući da je kao šef apoteke odgovorna po „komandnoj liniji“.

Suština slučaja jesu potpuno pogrešna tumačenja zakona od prvostepenog suda, koja su nastavljena i pored upozorenja Okružnog suda u Banjaluci.

Dvije osude, dva poništenja

Naime, dok je Osnovni sud u Banjaluci u dva navrata osudio Janković- Praštalo, i to na šest mjeseci zatvora, ove osuđujuće presude u oba navrata ukidao je banjalučki Okružni sud, dajući jasno obrazloženje da Janković- Praštalo ne može biti odgovorna, jer je lijek izdao drugi farmaceut, koji je imao urednu licencu za izdavanje lijekova na recept.

Konačnu odluku na decenijsku pravnu sapunicu, koja otkriva šta sve može snaći običnog čovjeka kada dospije u ralje nakaradnog pravnog sistema, donijeće Vrhovni sud RS.

Hronologija slučaja ukazuje da je optužena prvi put osuđena u septembru 2013. u banjalučkom Osnovnom sudu, na šest mjeseci zatvora, jer je, kako se navodilo, nesavjesno postupila pri stavljanju lijeka „Methotrexat“ u promet, koji je 11. marta 2008. kao terapija prepisao porodični ljekar pacijentkinji Đuji T.

– Optužena je dozvolila da izdavanje lijekova na recept u apoteci rade i farmaceutski tehničari koji za to nisu ovlašteni, pa je 11. marta 2008. godine farmaceutski tehničar Slavica G. izdala lijek „Methotrexat“ Slobodanu T. sa pogrešnim uputstvom o upotrebi lijeka usljed kojeg korištenja je Đuja T. nakon sedam dana preminula zbog difuznog alveorlanog oštećenja i edema pluća koji su nastali usljed pogrešnog, odnosno nepotpunog uputstva o upotrebi lijeka – navodilo se u prvostepenoj presudi.

Nije ni bila u apoteci

Ovu presudu nakon nekoliko mjeseci ukida Okružni sud u Banjaluci i postupak vraća Osnovnom sudu, koji ponovo osuđuje optuženu.

Okružni sud Banjaluka zatim u martu ove godine održava raspravu i oslobađa Janković-Praštalo, ističući da je prvostepena presuda donesena na osnovu pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i uz bitnu povredu Zakona o krivičnom postupku RS.

Okružni sud je u oslobađajućoj presudi obrazložio da je prvostepeni sud pogrešno zaključio da je Janković- Praštalo odgovorna za eventualne propuste koji su nastali prilikom davanja uputa u upotrebi lijeka.

– Nejasno je na osnovu čega prvostepeni sud izvodi zaključak da šef apoteke odgovara za zakonitost rada apoteke. U konkretnoj situaciji optužena nema odgovornosti za izdavanje lijekova kada nije ni fizički bila prisutna u apoteci, a pod uslovom da je u smjeni već bio raspoređen farmaceut sa licencom koji je ovlašten za izdavanje lijekova na recept – navodi u obrazloženju oslobađajuće presude Okružni sud u Banjaluci.

Fotokopija kutije kao dokaz

Advokat optužene Jadranka Ivanović istakla je juče u Vrhovnom sudu RS da je iznenađuje upornost tužioca u dokazivanju odgovornosti optužene.

– Tužilac je uporan u svom ukazivanju na odgovornost optužene, a u cijeloj ovoj krivičnoj stvari kao dokaz na okolnost izdavanja lijeka daje običnu fotokopiju kutije – navela je ona.

Izvor: blicrs