Dijafragma je neka vrsta mekane kapice od gume (fini lateks) sa nešto čvršćom ivicom na kojoj se nalaze opruga ili nekoliko listića presvučenih lateksom koji omogućavaju da se poslije upotrebe vrati u prvobitni oblik.

Postoji u 18 raznih veličina obilježenih brojevima 0d 55 do 95; brojevi odgovaraju, u stvari, njenom prečniku u millmetrima. Razlika izmedu dvije uzastopne veličine je 2,5 do 5 mm. Veličine koje se najčešće koriste kreću se od 70 do 85 mm. Dijafragma igra ulogu prepreke između grlića materice i spermatozoida koji zbog toga ne mogu da se popnu u matericu.

Gdje se postavlja?

Postavlja se u vaginu, direktno na grlić materice (izgleda kao ispupčeni balončić u vagini) koji mora potpuno da prekrije, oslanjajuói se istovremeno pozadi na džep, a naprijed na povratno sraslu jamicu koja se nalazi neposredno iza stidne kosti.

Način upotrebe dijafragme

1. Prije nego što počnete da je koristite, morate otići ljekaru iz sljedećih razloga:

 • da upoznate svoje tijelo
 • da vam odredi veličinu dijafragme. Ako je suviše mala, dijafragma se može pomjeriti, pa više neće biti efikasna;  ako je suviše velika, onda smeta, a može čak izazvati i bolove.
 • da naučite kako se stavlja, kako se provjerava, da li dobro stoji i kako se vadi.

2. Premažite kapicu spermicidnom pomadom po čitavoj površini, osim po ivicama, da ne bi bile klizave, što će vam otežati rukovanje. Nikada ne koristite vazelin.

3. Stisnite dijafragmu između palca i kažiiprsta da biste je lakše ubacili na dno vagine.

4. Čučnite ili stanite jednom nogom na stolicu iii na ivicu kade.

5. Stavite dijafragmu što dublje, sa udubljenom, premazanom stranom naprijed.

6. Pošto ste provjerili dvije tačke na koje treba da se osloni, otpustite ivice i jednim prstom pritisnite donji dio ivice.

7. Provjerite da li dobro stoji tako što ćete prstom opipati grlić da se uvjerite da je potpuno prekriven. Ako je dijafragma dobro postavljena, ne osjeća se ništa.

8. Da biste je izvadili, pokretom palca na dole izbacite prsten koji se nalazi neposredno iza simfize.

Koje su prednosti dijafragme?

Dijafragma je apsolutno neškodljiva, odnosno ne predstavlja nikakvu opasnost po zdravlje. U najgorem slučaju, može dovesti do alergičnìh reakcija na gumu ili spermiccde, ali to nije ništa ozbiljno.

Kontraceptivno dejstvo je trenutno i u potpunosti prestaje kad je skinete. Sluzokoža materica ostaje netaknuta.

Odgovara svim ženama i svim starosnim grupama. Kontraindikacije su čisto anatomske ili prolazne.

Predstavlja zaštitu od bolesti koje se prenose putem seksa. U naše doba, kad te bolesti postaju sve rasprostranjenije, to je značajna prednost.

Dijafragma predstavlja dvostruku prepreku koja štiti i od sperme, i od klica virusa koji se eventualno  nalaze u njoj; to je i mehanička prepreka, jer prekriva grlić, i hemijska, jer sadrži spermicide koji su istovremeno i baktericidi.

Primorava na bolje održavanje higijene vagine. Uostalom, primjećuje se da žene koje koriste dijafragmu rjeđe dobijaju zapaljenja grlića materice i rak grlića materiee, što je često povezano sa infekcijama.

To je povremeno sredstvo za kontracepciju koje se koristi samo u slučaju potrebe. Može da bude veoma zgodno za žene koje rijetko imaju seksualne odnose.

Dijafragma nije skupa i u mnogim zemljama se dobija preko Socijalnog osiguranja. Ali, ako su seksualni odnosi česti, onda spermicidni gel može postati skup.

Dijafragma je veoma efikasna ako ste jako motivisani i ako ste spremni da prihvatite stege koje nameće.

Koje su mane dijafragme?

Nameće neke stege:

 • morate da prođete kroz malu obuku da biste naučili da je pravilno stavljate,
 • morate je sistematski stavljati i vaditi prilikom svakog seksualnog odnosa i pridržavati se vremenskih ograničenja: stavljanja najviše četiri sata prije odnosa, a vađenje tek poslije najmanje četiri sata;
 • podrazumijeva izvjesne radnje koje zahtjevaju da poznajete svoje tijelo da biste ih izveli;
 • ne ostavlja mnogo slobode i spontanosti u seksualnom odnosu, čak ni ako je stavite unaprijed.

Njenu efikasnost lako mogu da poremete neke neopreznosti:

 • ako zaboravite da je stavite, na primjer prilikom nekog “iznenadnog” seksualnog odnosa;
 • ako ste neiskusni ili ako je stavljate u prevelikoj žurbi;
 • ako ne poštujete pravila za upotrebu (ako zaboravite da dodate pomadu u slučaju ponovljenog odnosa, ako se suviše rano operate poslije odnosa itd.)
 • ako se dijafragma pomjeri tokom snošaja, što je moguće;
 • ako ljekar ima otpor prema dijafragmi, pa vam ne da dovoljno pouzdana objašnjenja, ili ako nije dovoljno iskusan, pa vam ne odredi pravu veličinu.
 • može da izazove neke alergijske reakcije na gumu ili spermicide, ali one nisu ni malo opasne. Dovoljno je da promijenite dijafragmu ili spermicid.
 • isticanje spermicida iz vagine je ponekad neprijatno.
 • dijafragma može ponekad ići na ruku infekcijama mokraćne bešike.

Kada ne možete upotrebljavati dijafragmu?

Treba izbjegavati da koristite dijafragmu u sljedećim slučajevima:

 • tokom prvih nedjelja poslije porođaja, jer je vagina proširena, a mišići međice još nisu povratili tonus
 • na samo početku seksualnog odnosa jer je vagina još uska i ravna i tek treba da se raširi
 • u slučaju lokalne infekcije, ponavljanih cistitisa, raka materice ili raka vagine.

Ljekar vam može savjetovati da je ne koristite:

 • ako je grlić materice iskrivljen ili veoma zabačen
 • ako su mišići vagine opušteni
 • ako je materica spuštena; to je prolapsus.