Istraživanje genetičara iz Danske je pokazalo nevjerovatnu činjenicu, da su sve osobe sa plavim očima potekle od zajedničkog pretka.

Ljudi su oduvijek bili fascinirani plavim očima, najviše jer su relativno rijetka pojava, ali  i zato jer osobi daju sanjalačku notu. Ponekad se smatraju i odlikom rasizma, jer su veći dio čovječanstva (crna i žuta rasa), ima skoro isključivo oči smeđe boje. Jedna mala populacija stanovnika Melanezije i Solomonskih ostrva ima takođe plave oči, ali oni posjeduju mutaciju gena TYRP1, koja ne postoji kod Evropljana.

Djevojčica iz Melanezije

Istraživanje genetičara iz Danske je pokazalo nevjerovatnu činjenicu, da su sve osobe sa plavim očima potekle od zajedničkog pretka. Ispitan je DNK ljudi iz Jordana, Turske i Danske, koji su imali plavu boju očiju.

Genetske studije pokazuju da su do prije 6 do 10 000 godina svi ljudi imali smeđe oči. Tada je nastupila mutacija OCA2 gena, koji učestvuje u sintezi melanina (pigmenta koji određuje boju očiju  i  kože).”do tada, svi ljudi su imali smeđe oči” kaže Hans Eiberg sa Univerziteta u Kopenhagenu.

Tada je nastala mutacija, koja je isključila stvaranje melatonina, pa su oči postale bezbojne (a to vidimo kao plavu boju). Međutim, gen je aktivan u koži i kosi, u suprotnom bi ljudi sa plavim  očima bili albini. Mutacija OCA2 gena je bila potpuno ista u ljudi sa sjevera (Danska) i juga (Turska i Jordan). Samo jedna osoba (koja je imala plavo-smeđu boju očiju), nije imala opisanu mutaciju.

Zašto se ova mutacija proširila?

Znamo da priroda favorizuje određene gene, koji imaju evolucione prednosti (tzv. selektivni evolucioni pritisak). Kakav je razlog za nastanak i širenje plavih očiju, koje su preosjetljive na svjetlost (slično važi za zelene oči). Razlog ne leži u boljem vidu (australijski Aboridžini imaju najbolji vid na daljinu od svih ljudi na svijetu). Neki autori misle da je razlog u seksualnoj kompeticiji, jer su osobe sa plavim očima atraktivnije. 

Neka istraživanja pokazuju da su veoma kompetitivne, što bi moglo da objasni širenje mutacije. Takođe, bolje podnose bol. U svakom slučaju, mutacija je danas prisutna u skoro 20% Evrope. Ovo je još neoobičnije ako znamo iz ispitivanja de Carles Lalueza-Fox sa Institute of Evolutionary Biology u Barceloni da su prve osobe u kojih su se javile plave oči imale tamnu kožu. Iz studije objavljene 2008. znamo da je ovaj čovjek  živio na obalama Crnog mora. Ovo je razlog da je najviša učestalost osoba sa plavim očima na Balkanu, a ne u Njemačkoj ili Skandinaviji, kako misli većina ljudi.

Osobe sa plavim očima imaju još neke zanimljive osobine. One odlično podnose alkohol, ali su i sklonije alkoholizmu. Ovo posebno važi za žene sa plavim očima. Sklonije su oboljenju kože koje je poznato kao vitiligo (bokele depigmentisane mrlje na koži).

U svakom slučaju, kao što ne znamo zašto tzv. Kavkasci imaju Rh negativnu krvnu grupu, nismo sigurni ni zašto imaju plave oči. A možda smo se stvarno ukrštali sa vanzemaljcima?

Izvor: Bane Nestorović