Inspektorat Srpske trebalo bi da bude reformisan, a sve inspekcije objedinjene. Tako barem stoji u Programu ekonomskih reformi Srpske za naredne tri godine.

To su od Vlade tražili poslodavci koji su se požalili na nekoordinisan rad inspekcija na republičkom i lokalnom nivou. Nije im problem što im dolaze inspektori koji i treba da rade svoj posao, ali im jeste to što su podložni dvostrukim provjerama za iste stvari. Nerijetko, i sa različitim tumačenjima propisa.

“U dosadašnjem radu mi smo imali problem da su bile duple inspekcije, odnosno inspekcijske kontrole. U svakom slučaju smatramo da republički inspektorat ima dovoljno kapaciteta i da sve inspekcije u RS treba da budu integrisane u Republičku inspekciju”, kaže Saša Aćić, direktor Unije udruženja poslodavaca.

Dok u Ministarstvu rada kratko odgovaraju da nije u njihovoj nadležnosti, u Inspektoratu reformu jedva čekaju. Razloga je, kažu, mnogo.

“Prvenstveno radi efikasnije organizacije rada što će dati i bolje efekte naših kontrola. Takođe radi jasnijeg i ekonomičnijeg korišćenja raspoloživih resursa kako ljudskih, tako i finansijskih, a i radi smanjenja dualnog principa koji trenutno postoji, na šta se subjekti i najčešće žale”, navela je Duška Makivić, portparol Inspektorata RS.

Time bi mogao da se riješi i još jedan problem, a to je nedostatak republičkih inspektora za pojedine oblasti, poput željezničkog saobraćaja i radijacione zaštite. Sličan sistem već imaju u Srbiji gdje su se pohvalili da im je za samo godinu dana, deset odsto više subjekata legalizovalo posao.

(ATV)