U okviru redovnog održavanja mostova na području grada, završeni su radovi na sanaciji mosta u Rekavicama, preko potoka Rekavica.

U Odjeljenju ta saobraćaj i puteve ističu da je na osnovu zahtjeva Savjeta MZ Rekavice 2, most koji se nalazi se na ogranku  lokalnog puta koji vodi prema Čikićima, proširen te da je  saniran dio obale koji je bio oštećen u poplavama.

– Mostovska konstrukcija je proširena za jedan metar. Urađen je i nosač od armirano-betonske pločaste rasponske konstrukcije. Sanirana su krila mosta koja su bila oštećena od ranijih nepogoda – kažu u Odjeljenju za puteve i saobraćaj.

Most je raspona 7,8 metara, a nova širina mosta je četiri metra.