Direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, Aleksandar Zolak, rekao je da je Agencija dobila priznanje Međunarode akademije za klinička ispitivanja /CRA/ za značajan napredak u ovoj oblasti za prošlu godinu, te da građani mogu biti sigurni da je kvalitet lijekova koje koriste provjeren i da je u skladu sa važećim evropskim standardima.

Zolak je naveo da su prvi konkretni koraci napravljeni na izgradnji sistema za praćenje neželjenih dejstava. 

“U toku je uspostavljanje komunikacije sa zdravstvenim radnicima u smislu boljeg nadzora nad lijekovima s ciljem njihove što bezbjednije primjene, koja je uvijek iznad efikasnosti”, rekao je Zolak. 

On je istakao da je Kontrolna laboratorija Agencije, koja je već niz godina u mreži evropskih laboratorija, potvrdila svoj kredibilitet i visinu standarda poslovanja. 

“Naša Agencija je učestvovala u izradi monografije za aktivnu supstancu raltegravir – Raltegravir tablete i Raltegravir tablete za žvakanje, koje su uvrštene u Evropsku farmakopeju”, naveo je Zolak za Srnu. 

On je najavio da će Agencija i u ovoj godini nastaviti, između ostalog, dalji razvoj potrebnih elektronskih sistema podataka i jačanje kapaciteta laboratorije, sistema za praćenje neželjenih dejstava i inspekcijskog nadzora, te jačanje internih ekspertiza. 

“Za sve navedeno potrebni su nam ljudski i finansijski kapaciteti, te se nadamo da će vlasti u BiH prepoznati specifičnosti ove agencije u sistemu uprave, njenu ulogu i značaj u sistemu zdravstvene zaštite stanovništva u BiH i izaći u susret nekoj od brojnih molbi i zahtjeva koje šaljemo nadležnim”, zaključio je Zolak.

Izvor: Srna