Preporuka koju trebaju da poštuju i roditelji i djeca glasi: Kod kuće uopšte ili u određeno vrijeme treba isključiti korištenje bilo kog elektronskog uređaja (TV-a, računara, lap topa, mobilnog telefona).

Pedijatri upozoravaju da se roditelji ne trebaju previše oslanjati na elektronske uređaje kada žele da zabave svoju djecu da bi se oni sami odmorili ili obavili određeni posao u kući. Činjenica je da danas većina nas koristi uređaje kao što su računari, mobilni telefoni, tableti i sl., a uz pomoć ovih medija komuniciramo s drugim ljudima i saznajemo nove stvari. Međutim, djeca bi trebala, uz pomoć svojih roditelja, naučiti koristiti svoj sadržaj na zdrav i pragmatičan način.

Prema najnovijim preporukama Američke akademije za pedijatriju, djeca mlađa od 18 mjeseci ne bi trebala gledati televiziju, niti čak provoditi vrijeme ispred ekrana bilo kog uređaja.

Dalje, kako navode, djeca između 18 i 24 mjeseca mogu gledati edukativne emisije i koristiti prilagođene aplikacije, ali u roditeljskom društvu (kontrolisanim uslovima) mogu koristiti sadržaj za dječji uzrast da ono sazna nešto više.

Djeca uzrasta od 2 do 5 godina ne bi trebala provesti više od jednog časa dnevno ispred ekrana, a roditelji bi trebali stupiti u interakciju s njima za to vrijeme, u smislu da ih ispituju šta gledaju, ko je glavni lik u crtiću, šta on radi, zašto to radi i sl,…

Od šestogodišnjeg uzrasta, roditelji takođe treba da nadgledaju djecu dok koriste elektronske uređaje, kako bi se osiguralo da ove aktivnosti ne narušavaju zdrav san djeteta, kao i društvene i fizičke aktivnosti.

Na pojedinim mjestima u kući ili u određeno vrijeme (na primjer, za stolom za vrijeme obroka, pred spavanje, krevet) treba da budu u potpunosti isključeni alektronski uređaji, poručuju pedijatri.